Close
Harmonogram ekspedycji terenowych zaplanowanych w 2016 roku

Harmonogram ekspedycji terenowych zaplanowanych w 2016 roku


Harmonogram ekspedycji terenowych zaplanowanych w 2016 roku w ramach zadania 1.2 Programu Wieloletniego

(ze względu na konsultacje z kuratorami kolekcji terminy i rejony zbiorów mogą ulec zmianie)

Propozycje dotyczące dodatkowych wyjazdów lub zmian w ekspedycjach już zaplanowanych przedstawione za pośrednictwem kuratorów kolekcji proszę kierować do Koordynatora Obszaru I PW Prof. dr hab. Jerzego H. Czembora (j.h.czembor@ihar.edu.pl).

Jednostka organizująca /
uczestnicząca w ekspedycji
Dane kontaktowe do osób
organizujących ekspedycje
Rejony zbioru
Termin zbioru
Gromadzone obiekty
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych d.dostatny@ihar.edu.pl Południowa część Polski (Pogórze Karpackie) VII 2016r. Rośliny użytkowe, ich dzicy krewniacy i rośliny towarzyszące uprawom.
Polska Akademia Nauk, Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Bioróżnorodności Biologicznej w Powsinie.(wspólna ekspedycja) Miejscowe populacje żyta i krzycy.
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych d.dostatny@ihar.edu.pl Południowo-wschodnia część Polski (wzdłuż wschodniej granicy Polski)  VII 2016r. Rośliny użytkowe, ich dzicy krewniacy i rośliny towarzyszące uprawom.
Polska Akademia Nauk, Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Bioróżnorodności Biologicznej w Powsinie.(wspólna ekspedycja) Miejscowe populacje żyta i krzycy.
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych d.dostatny@ihar.edu.pl Estonia i Łotwa IX 2016r. Rośliny rolnicze, warzywne, zielarskie i pastewne, a także rośliny im towarzyszące oraz zrazy starych odmian drzew owocowych.
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych – Ogród Botaniczny w Bydgoszczy w.majtkowski@ihar.edu.pl  Południowo – zachodnie rejony Dolnego Śląska VIII 2016r. Gatunki roślin motylkowatych drobnonasiennych (populacje komonicy zwyczajnej), gatunki roślin łąkowo-pastwiskowych (Campanula patula, Origanum vulgare, Alchemilla acutiloba, Anthriscus caucalis, Gladiolus imbricatus, Cardaminopsis halleri), ekotypy traw marginalnych (Trisetum flavescens, Brachypodium pinnatum, Danthonia decumbens, Holcus lanatus, Leersia oryzoides).
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych – Ogród Botaniczny w Bydgoszczy w.majtkowski@ihar.edu.pl Wyżyna Lubelska i Roztocze IX 2016r. Gatunki roślin motylkowatych drobnonasiennych (lokalne populacje koniczyny białej i łąkowej oraz komonicy zwyczajnej, jak i rzadziej spotykane gatunki  przelotu, esparcety czy traganka), gatunki roślin łąkowo-pastwiskowych (Veronica paniculata, Trollius europaeus, Verbascum phoeniceum, Inula ensifolia, Laserpitum prutenicum), ekotypy traw marginalnych (Beckmannia eruciformis, Elymus hispidus, Koeleria glauca).
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych – Ogród Botaniczny w Bydgoszczy w.majtkowski@ihar.edu.pl Kujawsko-pomorskie VI-X 2016r.
(5 wyjazdów jednodniowych) 
Gatunki roślin motylkowatych drobnonasiennych (koniczyna pagórkowata, k. dwukłosowa oraz przelot pospolity), gatunki roślin łąkowo-pastwiskowych (Alchemilla monticola, Polygonum bistorta, Astrantia major, Prunella grandiflora, Scorzonera purpurea), ekotypy traw marginalnych (Hierochloe odorata, Bromus erectus, Phleum phleoides, Anthoxanthum odoratum)
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach uskomra@iung.pulawy.pl Podlasie VIII 2016r. Genotypy rodzaju Humulus ze stanowisk naturalnego występowania.
Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Tulcach  wswi@igr.poznan.plwryb@igr.poznan.pl  Wschodnia część Polski IX 2016r. Strączkowe grubonasienne: łubiny i grochy.
Instytut Genetyki PAN w Poznaniu.(wspólna ekspedycja) Marginalne  rośliny strączkowe
SGGW w Warszawie, Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych katarzyna_baczek@sggw.pl Centralna Polska – Góry Świętokrzyskie VII do VIII 2016r (cztery 2-3 dniowe ekspedycje) Dziko rosnące rośliny lecznicze i aromatyczne ze stanowisk naturalnych: kozłek lekarski. bukwica lekarska, wiązówka bulwkowa, żmijowiec i dziewanna.
Wschodnia Polska – Podlasie IX-XI 2016r. (dwie 2-3 dniowe ekspedycje)
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich waldemar.buchwald@iwnirz.pl Dolny Śląsk V-VI. 2016r. Rośliny zielarskie: Helichrysum arenarium (L.) Moench, Asarum europaeum L., Asperula odorata L., Arnica montana L., Rhodiola rosea L., Meum athamanticum Jacq.
Dolny Śląsk VII-VIII. 2016r.
Mazowsze VII-VIII. 2016r.
Północno.-wschodnia Polska VIII. 2016r.
Dolny Śląsk VIII-IX. 2016r
Lubelszczyzna IX-X. 2016r.

Skip to content