Close

Szkolenie Rolnicze w Koprzywnicy


22 marca  2016 w Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy pow. sandomierski odbyło się szkolenie rolnicze zorganizowane przez ŚODR O/Sandomierz we współpracy z IHAR-PIB w Radzikowie i Urzędem Miasta i Gminy w Koprzywnicy .

Podczas szkolenia  przedstawiono prezentacje:

  • Zasady korzystania z programów pomocowych PROW 2014-20 – Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz „Nowoczesną integrowaną uprawę zbóż” omówiła mgr inż. Krystyna Klimont z ŚODR Modliszewice O/ Sandomierz
  • Wykorzystanie gruntów marginalnych do produkcji pasz z uwzględnieniem zrekultywowanych terenów poprzemysłowych” przedstawił dr inż. Krzysztof Klimont z  Instytutu Hodowli Roślin i Nasiennictwa- PIB w Radzikowie.

W szkoleniu wzięło udział 12 uczestników.

Dziękujemy Panu Burmistrzowi Miasta i Gminy w Koprzywnicy za pomoc w organizacji szkolenia.

Szkolenie Koprzywnica – Zaproszenie (.pdf)

Skip to content