Close
Seminarium dla rolników ekologicznych w Pokrzydowie

Seminarium dla rolników ekologicznych w Pokrzydowie


W dniu 16 marca  2016r. w „Domu Rolnika” w Pokrzydowie (woj. kujawsko-pomorskie) odbyło się seminarium dla rolników ekologicznych. Przedstawiono referat na temat: „Upraw starych odmian roślin rolniczych w gospodarstwie ekologicznym”.

W trakcie seminarium omawiano ważność dawnych i miejscowych odmian roślin rolniczych dla zachowania różnorodności w obszarach wiejskich. Pokazano jak zamawiać nasiona starych odmian z Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w Radzikowie. Dyskutowano również o późniejszym wykorzystaniu rozmnożonego materiału, czy/jak można wymieniać dany materiał oraz jak/kto może rejestrować starą odmianę.

W spotkaniu wzięło udział ponad 80 osób.

Temat prezentowany w ramach zadania 1.6 Programu Wieloletniego.

Skip to content