Close

Działalność edukacyjna w Ogrodzie Botanicznym KCRZG w Bydgoszczy.


W dniu 9 marca 2016 r. w Ogrodzie Botanicznym KCRZG IHAR-PIB w Bydgoszczy odbyły się zajęcia dydaktyczne dla uczniów klasy 3 (w wieku 9-10 lat) International School of Bydgoszcz, Niepublicznej Szkoły Podstawowej, mieszczącej się przy ul. K. I. Gałczyńskiego w Bydgoszczy.

Tematyka zajęć dotyczyła przystosowania roślin do życia w różnych warunkach klimatycznych. Zajęcia były prowadzone w języku angielskim.

Liczba uczestników: 11.

Skip to content