Close

Szkolenia Rolnicze w Sichowie Dużym oraz w Kaliszach


W dniu 10.03.2013 roku w Zespole Szkół w Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym gm. Rytwiany powiat Staszowski odbyło się szkolenie rolnicze na temat:

  • „Rekultywacja biologiczna terenów zdewastowanych” – wykład przeprowadził dr inż. Klimont Krzysztof z Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- PIB w Radzikowie
  • „Integrowana ochrona roślin ze szczególnym uwzględnieniem rzepaku ozimego” – wykład przeprowadziła mgr inż. Krystyna Klimont z Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Oddział w Sandomierzu

W szkoleniu wzięło udział 22 uczniów .

Szkolenie zorganizowano we współpracy z Dyrekcją szkoły i ŚODR I IHAR.


W dniu 11.03.2016 w świetlicy wiejskiej w Kaliszanach gm. Wojciechowice powiat opatowski odbyło się szkolenie rolnicze na temat:

  • „Uprawa rzepaku ozimego ze szczególnym uwzględnieniem odmian mieszańcowych” – wykład przeprowadziła mgr in Krystyna Klimont z Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Oddział w Sandomierzu
  • „Wykorzystanie kolekcji roślin rekultywacyjnych w Jeziórku w praktyce” – wykład przeprowadził dr inż. Krzysztof Klimont z Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie

 W szkoleniu uczestniczyło 16  rolników.

Wykładowcy dziękują sołtysowi wsi za współpracę i pomoc w zorganizowaniu szkolenia.

Skip to content