Close
Konferencja w Pawłowicach

Konferencja w Pawłowicach

 

Na konferencji „60 lat kukurydzy mieszańcowej w Polsce”, która odbyła się w dniach 18-19 lutego w Pawłowicach zaprezentowany został poster pt.: „Polskie odmiany populacyjne kukurydzy” zawierający informacje o polskich odmianach populacyjnych kukurydzy obecnych w kolekcji Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w Radzikowie.

„Polskie odmiany populacyjne kukurydzy”

Organizatorami Konferencji byli: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o. o. Oddział Kobierzyce oraz Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. Grupa IHAR. Podczas Konferencji zaprezentowano szereg wykładów dotyczących zarówno historii hodowli kukurydzy w Polsce, jak również najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie.

W Konferencji wzięło udział około 200 osób.

 

Skip to content