Close

Szkolenie Rolnicze w Urzędzie Gminy w Klimontowie


23 lutego 2016 w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie pow. sandomierski odbyło się szkolenie rolnicze zorganizowane przez ŚODR O/Sandomierz we współpracy z IHAR-PIB i Urzędem Gminy w Klimontowie.

Podczas szkolenia przedstawiono prezentacje:

  • „Wykorzystanie kolekcji roślin rekultywacyjnych w Jeziórku w praktyce”- którą przedstawił dr inż. Krzysztof Klimont  Z IHAR-PIB w Radzikowie
  • „Uprawę rzepaku ozimego z uwzględnieniem integrowanej ochrony” omówiła mgr inż. Krystyna Klimont z ŚODR Modliszewice O/ Sandomierz
  • Zasady przyznawania pomocy w ramach PROW 2014-20- poddziałanie „ Modernizacja gospodarstw rolnych”- omówił  kierownik ARiMR w Sandomierzu mgr Waldemar Maruszczak oraz pracownicy ARiMR.

W szkoleniu wzięło udział 18 rolników.

Dziękujemy władzom gminy Klimontów za pomoc w organizacji szkolenia.

 

Skip to content