Close

Rozliczenie końcowe z wykonania zadań


ROZLICZENIE KOŃCOWE

z wykonania zadań i wykorzystania dotacji na zadania określone w rozdziale IV programu wieloletniego „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, z wyłączeniem zadań 1.3 i 1.7 

w okresie od 14 lipca 2015 r. do 31grudnia 2015 r.,

określone w umowie nr HORzg 8421 /1/ 2015
zawartej w dniu 17 września 2015 r. pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie


Poszczególne rozliczenia merytoryczne wykonania zadań w roku 2015 zostały zamieszczone na odpowiednich podstronach.

Skip to content