Close
Szkolenie w ZSCKR im Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu

Szkolenie w ZSCKR im Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu


10 lutego 2016 w Zespole Szkół  Centrum Kształcenia Rolniczego  im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu odbyło się szkolenie rolnicze zorganizowane przez ŚODR O/Sandomierz we współpracy z IHAR-PIB i Zespołem Szkół CKR.

Podczas szkolenia przedstawiono prezentacje:

  • „Dobór roślin na grunty ubogie i porekultywacyjne na podstawie badań terenów pokopalnianych” – którą przedstawił dr inż. Krzysztof Klimont z IHAR-PIB w Radzikowie
  • „Zasady przyznawania programów pomocowych PROW 2014-20” –  przedstawiła mgr inż. Krystyna Klimont ŚODR Modliszewice O/ Sandomierz
  • „Cel i zadania sieci na rzecz innowacji w rolnictwie” – omówiła mgr inż. Izabela Niedobit ŚODR Modliszewice O/ Sandomierz

W szkoleniu wzięło udział 19 uczestników.

Skip to content