Close

Szkolenie rolnicze w urzędzie Gminy Wilczyce pow. sandomierski


W dniu 02.02.2016  w Urzędzie Gminy Wilczyce powiat sandomierski odbyło się szkolenie rolnicze zorganizowane przez ŚODR Modliszewice Oddział Sandomierz wspólnie z IHAR –PIB Radzików  we współpracy Urzędem Gminy w Wilczycach.

Zaprezentowano dwa tematy

  • Nowoczesna  agrotechnika ziemniaka jadalnego zgodna z integrowaną ochroną”, który przeprowadziła  pani mgr inż. Krystyna Klimont ŚODR Modliszewice O/ Sandomierz
  • Wykorzystanie zasobów genowych roślin zgromadzonych w banku genów w rolnictwie”, który przeprowadził dr inż. Krzysztof Klimont Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR-PIB – Radzików
  • Podczas pierwszej prezentacji przedstawiono agrotechnikę ziemniaka jadalnego  stosownie do zasad integrowanej  ochrony.
  • W drugim wystąpieniu omówiono zgromadzone zasoby roślinne roślin uprawnych i ich znaczenie dla hodowli i możliwości ich udostępniania i wykorzystania w praktyce rolniczej .

W szkoleniu uczestniczyło 11 rolników z terenu gminy.

Organizatorzy dziękują Wójtowi Gminy za pomoc w organizacji i umożliwienie przeprowadzenia szkolenia.

Skip to content