Close

EGISET – system dostępu do zasobów genetycznych roślin użytkowych (część I)


 Wstęp do systemu

W Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych (KCRZG) zgromadziliśmy informacje o ponad 80 000 obiektach. Obiektem jest odmiana uprawna, populacja traw, linia hodowlana, odmiana lokalna czy też inny materiał identyfikowany niepowtarzalnym numerem akcesyjnym. Ta mnogość obiektów znajduje się w różnego typu kolekcjach np. w postaci nasion w Radzikowie, w banku in-vitro w Boninie i w kolekcjach polowych kilku miast Polski. Do zarządzania wciąż rozrastającym się bankiem genów konieczne stało się przygotowanie systemu informacyjnego umożliwiającego skuteczną opiekę nad zasobami. Kolejną istotną funkcją jest prezentowanie danych o obiektach wszystkim zainteresowanym roślinami, które ważne są dla żywienia człowieka. Taki system umożliwia również nieodpłatne zamawianie materiału genetycznego w postaci nasion, zrazów, mikrobulw itp. służącego hodowcom, naukowcom, rolnikom i hobbystom. W tym celu w 2010 roku w KCRZG  wdrożyliśmy system informacyjny EGISET, który jest wciąż rozwijany i ulepszany.

Dane paszportowe

Podstawowe opisy obiektu jest nazywany danymi paszportowymi, mają one wiele wspólnego z tym co można znaleźć w paszporcie każdego z obywateli. I tak nazwisko i imię ma swój odpowiednik w nazwie obiektu (może to być nazwa odmiany, kod linii hodowlanej, nazwa zwyczajowa odmiany lokalnej). Obywatelstwo odpowiada krajowi pochodzenia obiektu. Datą wydania w naszym przypadku jest data przyjęcia do przechowywania, a nazwą organu wydającego jest identyfikator kolekcji, w której obiekt fizycznie się znajduje. Oczywiście w banku genów zdarza się, że w tym samym czasie przyjmowane są dwa obiekty z tego samego kraju i z tą samą nazwą, dlatego niezbędne jest nadanie jednoznacznego identyfikatora – numeru akcesyjnego będącego odpowiednikiem numeru PESEL. Dane paszportowe, składające się z 28 pól, są zapisywane zgodnie z międzynarodowym standardem FAO/IPGRI Multi-Crop Passport Descriptors [MCPD].

Przeglądanie danych paszportowych

__
Autor:
mgr inż. Marcin Zaczyński
Dokumentacja, zarządzanie bazami danych
Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
Radzików, 05-870 BŁONIE

 

Skip to content