logo ihar

Aktualności

Zimowa edukacja w Ogrodzie Botanicznym KCRZG w Bydgoszczy

13 stycznia – 18 studentów I roku Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii, kierunku Architektura Krajobrazu, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy uczestniczyło w zajęciach dydaktycznych z wykorzystaniem kolekcji traw; szczególną uwagę poświęcono walorom dekoracyjnym traw w okresie zimy (opiekunowie grupy – dr hab. inż. Anna Katarzyna Sawilska i dr Zofia Stypczyńska).


27 stycznia – 25 studentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii, kierunku Architektura Krajobrazu, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, zrzeszonych w Kole Naukowym Architektów Krajobrazu, uczestniczyło w zajęciach dydaktycznych związanych z prezentacją kolekcji roślinnych – siedliskowej i traw (opiekunka grupy – dr inż. Ewa Krasicka – Korczyńska).

27.01.201714.01.2017