logo ihar

Aktualności

Zebranie grup ds. hodowli jęczmienia i owsa w Zakopanem w 2017 roku.

W celu realizacji badań w zadaniu 2.9.  Analiza, weryfikacja i optymalizacja metodyk oceny jakościowej materiałów roślinnych w dniu 1.02.2017 roku w trakcie trwania Konferencji Naukowej w Zakopanem; Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych zebrały się grupy hodowców i naukowców ds. hodowli jęczmienia i owsa.

Zimowe zebrania grup są już tradycją poprzedzają całoroczny zakres prac doświadczalnych oraz badawczych w obu gatunkach zbóż.

Odbywają się co 2 lata w trakcie trwania Konferencji; Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych w Zakopanem.

Na zebraniu opracowano zasady przeprowadzenia wspólnego doświadczenia wstępnego z rodami i odmianami wzorcowymi jęczmienia jarego w 2017 roku.

Uzgodnienia obejmowały polowe i laboratoryjne metody badawcze, liczbę lokalizacji, obiektów, rodów i wzorców, terminy rozlosowań, wysyłki ziarna do siewu, przesyłania obserwacji polowych, danych ze zbioru, wykonania analiz statystycznych i laboratoryjnych oraz opracowanie końcowej syntezy wyników. Ustalono również lokalizację letniej lustracji doświadczenia  zespołowego. W zebraniu uczestniczyli również hodowcy jęczmienia ozimego, którzy poinformowali o stanie jesiennych i zimowych zasiewów doświadczeń zespołowych z rodami i odmianami wzorcowymi tego gatunku zboża.

Podobnie jak w jęczmieniu jarym ustalono zasady przeprowadzenia wspólnego doświadczenia wstępnego z rodami i odmianami wzorcowymi owsa jarego w 2017 roku.

Uzgodnienia obejmowały polowe i laboratoryjne metody badawcze, liczbę lokalizacji, obiektów, rodów i wzorców, terminy rozlosowań, wysyłki ziarna do siewu, przesyłania obserwacji polowych, danych ze zbioru, wykonania analiz statystycznych i laboratoryjnych oraz opracowanie końcowej syntezy wyników. Ustalono również lokalizację letniej lustracji doświadczenia  zespołowego. Została wyznaczona stacja hodowli roślin Polanowice należąca do Małopolskiej Hodowli Roślin. Lustracja letnia odbędzie się wspólnie z jęczmieniem jarym i pszenicą ozimą.

Dodatkowo w zebraniu uczestniczyli pracownicy naukowi z Uniwersytetów i Instytutów Naukowych realizujących badania podstawowe na rzecz hodowli i uprawy owsa. Przeprowadzono dyskusję i wymieniono uwagi dotyczące realizacji badań.

Zakopane; 2017-02.01.

__
Sporządził
Tadeusz Śmiałowski
Przew. Grupy ds. hodowli owsa.