logo ihar

Aktualności

Zasoby genetyczne w rolnictwie

W dniu 16 listopada 2017 r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie odbyło się seminarium o tytule:  „Zasoby genetyczne w rolnictwie”. Organizatorem wydarzenia było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie skierowanie było do przedstawicieli Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz pracowników Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas spotkania odwiedzić można było również stoisko Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, na którym dostępne były ulotki informacyjne oraz inne materiały dotyczące dawnych odmian roślin rolniczych,
a także próbki nasion oraz przykłady całych roślin w formach bukietów. Uczestnicy mieli jednocześnie możliwość degustacji produktów stworzonych na bazie pszenicy orkisz pochodzącej z uprawy ekologicznej (ciastka, kutia). W spotkaniu uczestniczyło 50 osób.