logo ihar

Aktualności

XVII Międzynarodowe Targi Ferma Bydła

Dnia 17.02.2017 roku w Łodzi odbyły się XVII Międzynarodowe Targi Ferma Bydła na których swoją ofertę prezentowały również firmy hodowlane, nasienne oraz oferujące produkty wspomagające produkcję traw pastewnych i gazonowych.
Podczas targów dr inż. Marcin Pelc z ZDOO w Lisewie przeprowadził z zainteresowanymi wystawcami szereg rozmów i konsultacji z zakresu form promowania tematyki Użytków Zielonych, oceny wartości użytkowej mieszanek trawnikowych oraz zadań realizowanych przez MRIRW, IHAR PIB w Radzikowie oraz ZDOO w Lisewie.
Wystawcy mogli zapoznać się z treścią broszury informacyjnej przygotowanej przez IHAR PIB w Radzikowie dotyczącej zadania 1.2 PW dotyczącej usługi badawczej „Prowadzenie regeneracji zasobów genowych traw” realizowanej w ZDOO w Lisewie. Omówiono i udostępniono również wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych 2016 województwa pomorskiego.