logo ihar

Aktualności

XLI Konferencji Naukowej z cyklu „Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce”

Podczas XLI Konferencji Naukowej z cyklu „Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce”, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych – IHAR – PIB reprezentowała dr Denise F. Dostatny. Konferencja się odbyła w Krakowie w dniach 03-04 lipca 2017r., a jej organizatorem był Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Kurator kolekcji dzikich gatunków pokrewnych roślin uprawnych oraz gatunków towarzyszących uprawom –- uczestniczył na corocznym spotkaniu naukowców zajmujących się roślinami segetalnymi w Polsce. W tym roku, Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, między 2 a 3 lipca 2016r. Podczas konferencji zaprezentowano pracę pt. ”Konspekt cyfrowej bazy danych zbiorowisk roślin segetalnych w Polsce”, związaną z bazą danych roślin segetalnych systemu EGISET. Baza zawiera wieloletnie badania fitosocjologiczne nad roślinami towarzyszącymi uprawom wykonanymi w ramach poprzedniego „Programu Wieloletniego”, a także zdjęcia innych autorów. Społeczność naukowa obecna podczas tego wydarzenia wyraziła chęć udostępnienia swoich danych rękopisowych do bazy, jednak taka praca wymaga zaangażowania jednej osoby do digitalizowania tych danych.

XLI Konferencji Naukowej z cyklu Rejonizacja chwastow segetalnych w PolsceXLI Konferencji Naukowej z cyklu Rejonizacja chwastow segetalnych w Polsce