logo ihar

Aktualności

XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych” Zakopane (30.01 – 3.02.2017)

W dniach 30 stycznia – 3 lutego 2017 roku w Zakopanem odbyła się XIII Ogólnopolska Konferencja „Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych” pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W konferencji uczestniczyło 300 osób reprezentujących MRiRW, COBORU, GIORIN, ANR, jednostki naukowe, firmy hodowlane, związki branżowe i rolników.

Zakres tematyczny konferencji obejmował następujące obszary:

  • Biotechnologia, bioinformatyka i innowacyjne techniki w genetyce i hodowli roślin.
  • Osiągnięcia nauk podstawowych w hodowli i nasiennictwie roślin uprawnych.
  • Odporność roślin uprawnych na stresy biotyczne i abiotyczne.
  • Hodowla i nasiennictwo dla rolnictwa zrównoważonego i ekologicznego oraz potrzeb integrowanej produkcji i ochrony roślin.
  • Ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania krajowej hodowli i nasiennictwa. Rynek nasienny.

W trakcie konferencji przedstawiono w formie wykładu zakres prac realizowanych w Krajowym centrum Roślinnych Zasobów Genowych metodami molekularnymi "Zastosowanie nowych technologii genotypowania w nowoczesnej hodowli i bankach genów".

W formie plakatu przedstawiono "Zasoby genetyczne roślin i ich wykorzystanie w hodowli i badaniach naukowych".

Zespół Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach realizujący usługę badawczą „Prowadzenie kolekcji zasobów genowych odmian uprawnych i dzikich gatunków tytoniu oraz odmian uprawnych, cennych klonów i roślin męskich chmielu” przedstawił wyniki badań prowadzonych w ramach dotacji MNiSW na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców, w których wykorzystano zasoby genowe rodzaju Humulus zgromadzone i utrzymywane w kolekcji polowej w IUNG-PIB w Puławach.

Referat pt. „Struktura genetyczna kolekcji odmian chmielu – odmiany polskie na tle zagranicznych” wygłosiła mgr Hanna Olszak-Przybyś. Współautorami referatu były dr Urszula Skomra oraz dr Grażyna Korbecka-Glinka