logo ihar

Aktualności

XIII Forum OZE w Przysieku

W dniu 14 listopada 2017 r. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego O/Przysiek odbyło się XIII Forum Odnawialnych Źródeł Energii, na którym dr inż. Włodzimierz Majtkowski, kierownik Ogrodu Botanicznego IHAR w Bydgoszczy wygłosił referat pt. „Wykorzystanie biomasy z plantacji szybko rosnących drzew – topoli i wierzby do celów energetycznych”. W konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników, w tym przedstawiciele lokalnych jednostek samorządowych, rolnicy oraz uczniowie Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie. Fotogaleria z forum znajduje się na stronie internetowej K-PODR w Minikowie: [link]

Wywiad nt. uprawy i wykorzystania szybko rosnących drzew do celów energetycznych udzielony 14.11.2017 r. przez dr inż. Włodzimierza Majtkowskiego podczas XIII Forum Odnawialnych Źródeł Energii w Przysieku, zostanie wyemitowany w sobotę 18.11.2017 r. o godz. 19.25 w telewizji regionalnej TVP 3 Bydgoszcz, w cyklicznym magazynie edukacyjnym Eko – opcja.

aktualności BIULETYN INTERNETOWY Nr 13/2017 (139)

* Udział w forum – zadanie planowane do realizacji z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego w ramach transferu wiedzy z nauki do praktyki w 2017 roku (w ramach PW 2015-2020).

http://bydgoszcz.tvp.pl/34989852/18112017