logo ihar

Aktualności

Wizytacja nauczycieli w Banku Genów in vitro w Boninie

W dniu 9.06.2017r. Bank Genów ziemniaka gościł grupę ok. 50 nauczycieli przedmiotów rolniczych z całego kraju. Odwiedzający zostali zapoznani z kolekcją podstawową (polskie odmiany), jaki i z kolekcją ogólną z całego świata (z 23 krajów). Podczas spotkania poruszane były tematy związane z mikrorozmnażaniem roślin in vitro, znaczeniem banku genów dla nasiennictwa i dla bioróżnorodności.

Prezentacja: Michałowska Dorota: Kolekcja podstawowa w banku genów ziemniak in vitro – gromadzenie, utrzymywanie i wykorzystanie.