logo ihar

Aktualności

Wizyta studentów Uniwersytetu Adama Mickiewcza w Poznaniu w IGR PAN

W dniu 16.05.2018  (podobnie jak w roku ubiegłym) kolekcję IGR PAN w Cerkwicy wizytowała grupa studentów (ok. 40 osób) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunku „Biologia Roślin Uprawnych”. W ramach zajęć terenowych studentów, kurator kolekcji IGR PAN w formie szkolenia i prezentacji (podobnie jak w roku ubiegłym) przedstawił ogólne aspekty roli bioróżnorodności  dla społeczeństw i zrównoważonego rolnictwa, a w sposób szczegółowy omówiono to zagadnienie na przykładzie konkretnych obiektów kolekcyjnych reprezentujących marginalne rośliny strączkowe. Wizytując kolejne poletka przedstawiono zróżnicowanie morfogenetyczne poszczególnych obiektów w ramach takich gatunków jak: lędźwian siewny, bobik, soczewica, wyka i ciecierzyca. Prezentowane obiekty reprezentowały różne pochodzenie geograficzne obejmujące kraje europejskie i innych kontynentów, co szczególnie interesowało studentów w aspekcie ich zróżnicowania morfologicznego. Wizyta studentów była zbyt wczesna, gdyż rośliny znajdowały się w stadium wzrostu przed kwitnieniem, co uniemożliwiło pokazanie zróżnicowanej barwy i budowy kwiatów u poszczególnych gatunków i obiektów z różnych krajów świata. W prezentacji przedstawiono między innymi stare odmiany krajowe, reprezentowane między innymi przez lędźwian siewny i soczewicę nawiązując do istotnej roli ich zachowania dla kolejnych pokoleń. Zapoznano również studentów z rolą banków genów, ich krajową strukturą, z wiodącą rolą Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych (KCRZG), a w licznych pytaniach i dyskusji szczegółowo omówiono sposób pozyskiwania obiektów, ich waloryzacje na podstawie adekwatnych deskryptorów, przygotowanie danych paszportowych oraz sposoby i metody przechowywania w aktywnych kolekcjach i długoterminowym przechowywaniu w KCRZG IHAR PIB w Radzikowie. Dla większości studentów był to pierwszy kontakt z materiałami kolekcyjnymi prezentowanymi w warunkach polowych, a w szczególności z tak marginalnymi w kraju gatunkami jak rośliny lędźwianu siewnego, soczewicy i ciecierzycy. Opiekun naukowy studentów podsumowując interesującą wizytę wyraził nadzieję na zgodę na przyjęcie kolejnej grupy studentów w roku przyszłym, z prośbą kuratora kolekcji aby termin wizyty (szkolenia) był późniejszy, co umożliwi prezentacje szerszego spektrum zmienności cech botanicznych i morfologicznych u roślin w bardziej zaawansowanym stadium wzrostu i rozwoju.

Kurator kolekcji IGR PAN w Poznaniu
Prof. dr hab. Wojciech Rybiński