logo ihar

Aktualności

Wizyta grupy uczniów 3 klasy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu w IHAR-PIB

Dr Tadeusz Śmiałowski
Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin,
Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie

W dniu 9.04.2018 r. Instytut odwiedziła grupa uczniów ze szkoły rolniczej w Studzieńcu.

Celem tej wizyty była zapoznanie się polową oceną przezimowania roślin uprawnych.

W ramach tej wizyty zaplanowano wygłoszenie referatu pt. „Zimowanie roślin uprawnych i ocena stanu ich przezimowania w warunkach polowych” oraz przeprowadzenie lustracji  doświadczeń polowych z pszenicą, pszenżytem, jęczmieniem i owsem ozimym i dokonanie oceny stanu ich przezimowania.

Ze stanem ozimin zapoznali uczniów: Pani Ewa Bednarczyk, dr Bogusław Łapiński i dr Tomasz Góral.

Ze względu na dobry stan ozimin w br. z oceną stanu przezimowania uczniowie zostali zapoznani na podstawie wyników lat poprzednich w 2 wystąpieniach, które wygłosił dr Tadeusz Śmiałowski i profesor Edward Arseniuk.  

 Po referatach wywiązała się krótka dyskusja dotycząca dostępności odmian zbóż ozimych przydatnych do uprawy w warunkach Polski.

 Do przygotowania referatu: „Zimowanie roślin uprawnych i ocena stanu ich przezimowania w warunkach polowych” wykorzystano materiały z Programu Wieloletniego IHAR-PIB z zadania 2.9, podzadania 1: „Wyodrębnienie źródeł genetycznych o wysokiej plenności i wartości rolniczej jako materiałów wyjściowych do hodowli nowych odmian pszenicy, pszenżyta, żyta, jęczmienia i owsa”.

 Radzików; 2018-04-11.

 Tadeusz Śmiałowski