logo ihar

Aktualności

warsztaty dotyczące reintrodukcji dawnych odmian i zwiększenia bioróżnorodności upraw

W dniach 20 – 21 marca 2017 zostały zorganizowane w Instytucie Ogrodnictwa Międzynarodowe warsztaty naukowe „Reintroducing Old Varieties and Enabling Crop Biodiversity on the Market”.

Na spotkaniu omówiono zagadnienia dotyczące:

  • erozji genetycznej jako przestrogi dla ochrony upraw rolniczych i żywności
  • przechowywania zasobów genowych i ich reintrodukcji
  • konieczności  dyskusji  na temat czynników ograniczających zarządzanie zasobami genowymi i ich wprowadzanie do uprawy

Profesor Jerzy Czembor, jako Krajowy Koordynator ds. Zasobów Genetycznych Roślin omówił Program Ochrony Zasobów Genowych Roślin Użytkowych.

Jest on realizowany w ramach  Programu Wieloletniego zaplanowanego na lata 2015 – 2020 pt. „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”

Czembor J. H. Plant Genetic Resources in Poland. 2017. Warsztaty “Reintroducing Old Varieties and Enabling Crop Biodiversity on the Market". Skierniewice .

Denise Fu Dostatny. How can we strengthen the cooperation between farmers, the gene bank and governmental organizations in order to increase the agrobiodiversity in Poland? (presentation in Polish). 2017. Warsztaty “Reintroducing Old Varieties and Enabling Crop Biodiversity on the Market". Skierniewice .

 

Program warsztatów