logo ihar

Aktualności

Szkolenie - Wprowadzenie do analizy RADSeq

W dniach 15 – 16 grudnia 2018r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie odbyło się szkolenie pt. ,,Wprowadzenie do analizy RADSeq”. Szkolenie prowadził Pan Jan Kosiński z firmy Ideas4biology.com. W szkoleniu brało udział 7 osób, które uczestniczą w realizacji Zadania 1.2 Programu Wieloletniego. Na szkoleniu omówione zostały zagadnienia analizy bioinformatycznej wyników sekwencjonowania NGS metodą RADSeq oraz ddRADSeq. Uczestnicy poznali optymalne i powszechnie wykorzystywane narzędzia oraz programy bioinformatyczne używane podczas analiz populacyjnych. Każda ze szkolnych osób wykonała pod nadzorem Pana Jana Kosińskiego przykładową analizę RADseq z wykorzystaniem narzędzi poznanych podczas szkolenia. Przeprowadzone szkolenie umożliwi pracownikom wykonywanie analiz wyników uzyskanych z sekwencjonowania na MiSeq Illumina.