logo ihar

Aktualności

Szkolenie w Końskowoli (21 marca 2017 r.)

Zadanie 1.2

 

21 marca 2017 roku o godzinie 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Batorzu odbyło się szkolenie organizowane przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, oddział w Janowie lubelskim.

Tematami szkolenia były:

  1. Zasady przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2017 oraz płatności w ramach wybranych działań PROW 2014-2020.
  2.  Aspekty hodowli wykorzystania i opłacalności uprawy gryki.

Mgr inż. Szymon Suchecki z Zakładu Hodowlano – Produkcyjnego w Palikijach, Małopolskiej Hodowli Roślin w trakcie szkolenia przedstawił prezentację: „Aspekty hodowli wykorzystania i opłacalności uprawy gryki”.

Prezentacja dotyczyła znaczenia uprawy i wykorzystania gryki – rośliny ważnej w płodozmianie, o bardzo małych nakładach na uprawę oraz rośliny wysoce miododajnej.

Podczas referowania poruszono tematy związane z wymaganiami glebowymi, klimatycznymi gryki. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące agrotechniki, siewu, ochrony roślin oraz techniki zbioru.

Od roku 2017 zostały wpisane do krajowego Rejestru Odmian dwie odmiany gryki Kora i Panda - jako odmiany tradycyjne.

W badaniach rejestrowych COBORU są dwie odmiany o lepszym plonowaniu, wyższej masie 1000 nasion i łatwiejszym obłuszczaniu.

Prowadzona będzie od roku 2017 ocena polowa plantacji gryki przez Inspekcję Nasienną a do sprzedaży będzie dostępny kwalifikowany materiał siewny.

Zwrócono uwagę na duże znaczenie stosowania kwalifikowanego materiału siewnego – wolnego od nasion tatarki, która zmniejsza plonowanie gryki i pogarsza jakość kaszy gryczanej.

Istnieje możliwość dofinansowania do uprawy gryki w ramach PROW na lata 2014-2020

Dopłata do gryki ujęta jest w ramach działania – Rolnictwo zrównoważone ,

pakiet 6: Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie.

W wystąpieniu omówiono również prowadzoną kolekcję gryki dla Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR - PIB w Radzikowie oraz wykorzystanie zróżnicowanych materiałów kolekcyjnych w pracach hodowlanych.

Na bazie najlepszych materiałów z kolekcji przeprowadzono wiele krzyżówek i otrzymano wysoko plonujące formy bardziej przystosowane do obecnych warunków klimatycznych (mniejsza ilość opadów i wyższe temperatury), z których dwie są w 2017 roku zgłoszone do badań rejestrowych COBORU.                                        

W przyszłości mogą one być wykorzystane w polskim rolnictwie i przyczynią się do wzrostu plonowania i większej opłacalności uprawy gryki.

W szkoleniu udział wzięło 12 osób.

Szkolenie w Konskowoli marzec 2017Szkolenie w Konskowoli marzec 2017Szkolenie w Konskowoli marzec 2017