logo ihar

Aktualności

SZKOLENIE ROLNICZE w Ożarowie

w dniu 17.01.2017 o godz. 10.00
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ożarowie (sala kameralna)

Organizatorzy:

  • Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach O/Sandomierz
  • Powiatowy Zespół Doradczy ŚODR w Opatowie
  • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin –PIB, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w Radzikowie
  • Urząd Miasta i Gminy Ożarów

Program szkolenia:

  • „PROW 2014-2020-Restrukturyzacja małych gospodarstw”; dr inż. Justyna Tracz ŚODR PZD Opatów
  • „Uprawa rzepaku z wykorzystaniem nowych odmian mieszańcowych” -mgr inż. Krystyna Klimont  ŚODR   Modliszewice O/Sandomierz                          
  • „Nowości hodowlane roślin rolniczych. Wykorzystanie zgromadzonych w „Banku Genów” roślin w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem hodowli roślin” – dr inż. Krzysztof Klimont IHAR –PIB ,KCRZG Radzików
  • „Lista odmian roślin rolniczych zalecanych do uprawy w powiecie opatowskim”-mgr inż. Zbigniew Kaczorek ŚODR PZD Opatów

W dniu 17 stycznia 2017 roku odbędzie się szkolenie rolnicze dla rolników i młodzieży wiejskiej gminy Ożarów, pow. opatowski, woj. świętokrzyskie. Podczas szkolenia rolnicy zapoznani zostaną z działaniami PROW 2014-2020, nowymi technologiami w uprawie rzepaku ze szczególnym uwzględnieniem odmian mieszańcowych oraz  rekomendowanymi odmianami roślin rolniczych zalecanych do uprawy  w rejonie opatowskim przez SDOO w Słupi. Omówione zostaną także nowości hodowlane roślin rolniczych , a także wykorzystanie obiektów ( nasion) zgromadzonych w „Banku Genów” w rolnictwie i hodowli roślin.