logo ihar

Aktualności

Szkolenie Rolnicze w Wojciechowicach

w dniu 20.01.2017 o godz. 10.00

 w budynku po Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowicach

plakat szkolenie Wojciechowice

Organizatorzy:

  • ŚODR w Modliszewicach
  • Powiatowy Zespół Doradczy ŚODR w Opatowie
  • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin –PIB, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w Radzikowie
  • Urząd Gminy Wojciechowice

Program szkolenia:

  • „PROW 2014-2020-Restrukturyzacja małych gospodarstw”; dr inż. Justyna Tracz ŚODR PZD Opatów
  • „Uprawa rzepaku z wykorzystaniem nowych odmian mieszańcowych” -mgr inż. Krystyna Klimont,  ŚODR  Modliszewice O/Sandomierz                          
  • „Metody hodowli roślin. Wykorzystanie zgromadzonych w „Banku Genów”  roślin w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem hodowli roślin” – dr inż. Krzysztof Klimont IHAR –PIB , KCRZG Radzików
  • „Lista odmian roślin rolniczych zalecanych do uprawy  w powiecie opatowskim”-mgr inż. Zbigniew Kaczorek ŚODR PZD Opatów

W dniu 20 stycznia 2017 roku odbędzie się szkolenie rolnicze dla rolników  i  młodzieży wiejskiej gminy Wojciechowice, pow. opatowski, woj. świętokrzyskie. Podczas szkolenia rolnicy zapoznani zostaną z działaniami PROW 2014-2020, nowymi technologiami w uprawie rzepaku ze szczególnym uwzględnieniem odmian mieszańcowych oraz  rekomendowanymi odmianami roślin rolniczych zalecanych do uprawy w rejonie opatowskim przez SDOO w Słupi. Omówione zostaną metody hodowli roślin, a także wykorzystanie nasion roślin rolniczych w  zgromadzonych w „Banku Genów”  w rolnictwie i hodowli roślin.