logo ihar

Aktualności

Szkolenie Rolnicze w Wojciechowicach

W dniu 20.01.2017 Roku w Wojciechowicach w powiecie opatowski m w województwo Świętokrzyskie w Urzędzie Gminy w Wojciechowicach odbyło się Szkolenie Rolnicze zorganizowane przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Modliszewicach wspólnie z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin –PIB w Radzikowie we współpracy z tutejszym Urzędem Gminy.

W szkoleniu uczestniczyło 25 rolników i z terenu gminy Wojciechowice.  Urząd Gminy reprezentowała Sekretarz Urzędu.

Pierwsza głos zabrała pani mgr inż. Krystyna Klimont z ŚODR Modliszewice Oddział w Sandomierzu i omówiła: „Uprawę rzepaku z wykorzystaniem odmian mieszańcowych”, W treści wykładu zwrócono szczególną na integrowaną ochrony roślin, w tym progi szkodliwości i konieczność większej wiedzy rolniczej w zakresie podejmowania decyzji o zabiegach ochrony roślin.

Następnie wykład wygłosił pan dr inż. Krzysztof Klimont z IHAR- PIB z Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych Radzikowie i przedstawił dwa tematy: „ Metody hodowli roślin” i „Wykorzystanie zgromadzonych w „Banku Genów” roślin w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem hodowli roślin”, w których w przystępnie i prosto przedstawił sposoby uzyskiwania nowych odmian roślin uprawnych oraz z charakteryzował zasoby „Banku Genów” i omówił jego znaczenie dla rolnictwa i hodowli roślin.

W kolejnym wykładzie Pani dr inż. Justyna Tracz z Powiatowego Zespołu Doradztwa w Opatowie ŚODR Modliszewice przedstawiła temat: „ Działania PROW 2014-20 „ Restrukturyzacja małych gospodarstw, ‘‘w którym omówiła warunki, jakie musi spełnić Beneficjent ubiegający się o wsparcie unijne w ramach powyższego programu.

Ostatni wykład wygłosił mgr inż. Zbigniew Kaczorek z ŚODR Modliszewice Powiatowego Zespołu Doradztwa w Opatowie przedstawił temat: „ Lista odmian roślin rolniczych zalecanych do uprawy w powiecie opatowskim”. Omówiono odmiany rekomendowane do uprawy przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi. Szczególny nacisk zwrócono na znaczenie doboru odmiany do lokalnych warunków glebowo –klimatycznych i technologię uprawy. 

Po zakończeniu szkolenia odbyła się dyskusja w trakcie, której prowadzący mogli szczegółowiej odpowiedzieć na pytania rolników, dotyczące przedstawionych zagadnień rolniczych.    Pytania rolników były różnorodne i obejmowały zagadnienia związane z szeroko pojętym rolnictwem.

Prowadzący dziękują pracownikom Urzędu Gminy w Wojciechowicach, a zwłaszcza Pani sekretarz Gminy za czynną pomoc w organizacji i przeprowadzeniu szkolenia.