logo ihar

Aktualności

Szkolenie branżowe dla firm ogrodniczych, osób działających w obszarze terenów zieleni, ogrodów, w tym zakładających systemy nawadniania

Dnia 31.01.2017 roku w Lesznie odbyło się szkolenie branżowe dla firm ogrodniczych, osób działających w obszarze terenów zieleni, ogrodów, w tym zakładających systemy nawadniania.
Głównym organizatorem szkolenia była firma PPHU „DODO” Wojciech Ginter.
Zrealizowano tematy:

  • Gleba jako podstawa dobrego trawnika. Dr inż. Waldemar Zielewicz, UP w Poznaniu
  • Maszyny i urządzenia do pielęgnacji terenów zielonych- firma Perfetto
  • Znaczenie kolorów w naszym otoczeniu. Mgr Sylwia Podbiegłowska, UA w Poznaniu
  • Nadzór i zasady odbioru prac na terenach zieleni- Jacek Zatorski, ARBOR 
  • Drzewa i krzewy owocowe w ogrodzie- zasady doboru. Pielęgnacja, cięcie i ochrona. Dr hab. Sławomir Świerczyński UP w Poznaniu
  • Nowości w systemach nawodnieniowych firmy Hunter. Sławomir Sositko ”MILEX”, Wojciech Ginter „DODO”

W ramach podjętej współpracy i wymiany wiedzy dr inż. Marcin Pelc z COBORU, Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Lisewie w formie prezentacji omówił tematy:

  • „Zadania realizowane przez ZDOO w Lisewie przy współpracy z IHAR PIB w Radzikowie”. „Prowadzenie Regeneracji Zasobów Genowych Traw, zdolność kiełkowania nasion istotnym elementem wartości użytkowej traw, mieszanek trawnikowych”.

Przedstawione wyniki sygnalizowały zakres realizowanych przez MRIRW, IHAR PIB w Radzikowie, ZDOO w Lisewie zadań na rzecz rolnictwa. Poprzez zestawienie wyników uzyskanych w ramach zadania 1.2 PW wskazano na szereg czynników decydujących o jakości materiału siewnego.
Relacja filmowa Prezentacji „Zdolność kiełkowania a regeneracja gatunków objętych zadaniem 1.2 w ramach Programu Wieloletniego MRiRW i IHAR-PIB, ZDOO w Lisewie umieszczona na stronie internetowej www.grass4us.eu III Dni Trawnika i Traw.
Promowanie tematyki w mediach, na platformach społecznościowych upraszcza i ułatwia dostępność wysoce wyspecjalizowanej wiedzy, treści szerszemu gronu zainteresowanych.