logo ihar

Aktualności

SZKOLENIE BRANŻOWE DLA DORADZCÓW Z ZAKRESU PRODUKCJI ROŚLINNEJ

w dniu 23.02.2017 o godz. 9.00

w siedzibie ŚODR w Modliszewicach ul. Piotrkowska 30 w powiecie koneckim województwo świętokrzyskie

Organizatorzy:

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 

Wykład nt. –„ Nowości hodowlane roślin rolniczych oraz wykorzystanie zgromadzonych w "Banku Genów" form do ich wytwarzania, metody hodowli roślin" przeprowadzi dr inż. Krzysztof Klimont z  Instytutu Hodowli I Aklimatyzacji Roślin- PIB , Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w Radzikowie.

W dniu 23 lutego 2017 roku  przeprowadzony zostanie wykład dla doradców rolniczych działających na terenie województwa świętokrzyskiego.. Podczas szkolenia  przedstawione zostaną nowości hodowlane z zakresu podstawowych roślin rolniczych, działalność i znaczenie „Banku Genów” i jego znaczenie dla hodowli i zachowania  bioróżnorodności, a także będą omówione metody otrzymywania nowych odmian roślin.