logo ihar

Aktualności

Styczeń w Ogrodzie Botanicznym KCRZG w Bydgoszczy.

W styczniu w Ogrodzie Botanicznym Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w Bydgoszczy przeprowadzono zajęcia dydaktyczne dla studentów oraz uczniów szkoły podstawowej.

  • 12.01.2018 r. – w szklarniach odbyła się część terenowa zajęć fakultatywnych „Rośliny egzotyczne stosowane w profilaktyce zdrowotnej, lecznictwie i kosmetologii”, w których uczestniczyło 30 studentów III roku kierunku Farmacja Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy. Zajęcia prowadził dr Maciej Balcerek – Starszy Wykładowca Katedry i Zakładu Farmakognozji.
  • 25.01.2018 r. – zajęcia dydaktyczne z uczniami klasy 5b ze Szkoły Podstawowej nr 58 im. Ireny Sendlerowej w Bydgoszczy na temat kolekcji roślinnych znajdujących się w Ogrodzie Botanicznym oraz sposobów uprawy roślin z różnych stref klimatycznych. W trakcie oprowadzania po kolekcjach zwrócono uwagę na naturalne piękno ośnieżonych roślin. Grupa liczyła 27 osób.