logo ihar

Aktualności

Spotkanie robocze dot. przygotowania listy dzikich gatunków pokrewnych roślin uprawnych oraz listy działań priorytetowych

W dniu 20 kwietnia 2017r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie miało miejsce robocze spotkanie dot. przygotowania listy dzikich gatunków pokrewnych roślin uprawnych. W spotkaniu udział wzięło 12 osób z różnych Instytucji w Polsce, między innymi z Ogrodu Botanicznego w Powsinie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Leśnego Banku Genów Kostrzyca, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego oraz z Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych – IHAR. Pierwsza część spotkania była poświęcona podsumowaniu dotychczasowych prac nad dzikimi gatunkami roślin pokrewnych. Druga część spotkania była związana z dyskusją na temat poszczególnych gatunków znajdujących się na liście oraz ich przynależności do różnych grup dzikich roślin, takich jak: rośliny pastewne, barwierskie, włókniste, lecznicze, leśne oraz mające znaczenie w kosmetologii. Grupa roślin związana z podtrzymywaniem równowagi w agroekosystemach również została wzięta pod uwagę. Sporządzono wstępną „checklist”, tzn. „Wstępna Polska lista dzikich gatunków pokrewnych w Polsce”. W dalszej część spotkania ustalono zakres prac na bieżący rok.

>>> PROGRAM SPOTKANIA <<<