logo ihar

Aktualności

Śledzenie występowania patotypów mątwika ziemniaczanego i agresywnego na polach uprawnych na terenie Polski

Mątwik ziemniaczany (Globodera rostochiensis) i mątwik agresywny (Globoderapallida) należą do kwarantannowych szkodników ziemniaka podlegających obowiązkowi zwalczania.

W celu zapobiegania namnażania cyst mątwika na polu, na którym wykryto ognisko choroby konieczne jest zarówno wysadzanie skrajnie odpornych odmian ziemniaka na dany patotyp mątwika jak również znajomość patotypu występującego w glebie. Identyfikację patotypu prowadzi się na zestawie różnicujących odmian ziemniaka, poprzez zakażenie ich bulw cystami mątwika wyizolowanymi z próby gleby przesłanej przez wojewódzkich inspektorów fitosanitarnych i pochodzących z porażonego pola.

Po około trzech miesiącach prowadzenia hodowli porażonych odmian różnicujących wynik podatności (+) i/lub odporności danej odmiany (-) odczytywany jest zgodnie z poniższą tabelą i  na tej podstawie określany jest patotyp mątwika.

  Patotypy
Odmiana różnicująca Ro1 Ro2 Ro3 Ro4 Ro5 Pa1 Pa2 Pa3
 Desiree + + + + + + + +
 Maris Piper  - + + - + + + +
 S. kurtzianum 60.21.19  - - + + + + + +
 S. vernei 581642/4  - - - + + + + +
 S. vernei 62.33.3  - - - - +/- - - -
 S. vernei 65.346/19  - - - - - + + +
 S. multidissectum P55/7  + + + + + - + +

 

Wynikiem ostatecznym badań jest Certyfikat Tożsamości Patotypu przesyłany do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz rolników, z pól których pobrana została porażona gleba. Posiadając informację o rodzaju patotypu mątwika występującego na dany polu możliwe jest podjęcie decyzji o uprawie odpornej na niego odmiany ziemniaka w celu zapobieganiu dalszemu rozprzestrzenianiu się organizmu kwarantannowego.

__
Autor:
dr Anna Przetakiewicz
Pracownia Organizmów Kwarantannowych
Zakład Fitopatologii
Radzików, 05-870 BŁONIE