logo ihar

Aktualności

Seminarium „ Zasoby genetyczne w rolnictwie”, 16.11.2017 r.

W dniu 16 listopada 2017 r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie odbyło się seminarium o tytule:  „ Zasoby genetyczne w rolnictwie” . Wydarzenie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB. Spotkanie skierowanie było do przedstawicieli Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas spotkania pracownicy Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych przedstawili prezentacje dotyczące gromadzenia oraz zachowywania zasobów genowych roślin użytkowych w Polsce. W spotkaniu uczestniczyło 50 osób.

Omówiono metody długoterminowego przechowywania nasion, realizację zamówień elektronicznych obiektów, rolę dawnych gatunków i odmian zbóż oraz ekosystemu rolniczego w celu zachowania bioróżnorodności na obszarach wiejskich. Przedstawiono w jaki sposób rolnicy mogą nieodpłatnie uzyskać z KCRZG nasiona roślin objętych dopłatami w ramach programu PROW.

Wykłady dotyczyły również wykorzystania zasobów genowych w pracach badawczych nad pszenicą i jęczmieniem, aklimatyzacji owsa ozimego oraz zmienności fenotypowej kukurydzy dostępnej w kolekcji KCRZG.

Uczestnicy mieli również możliwość zwiedzenia Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych (KCRZG). Mgr Bartłomiej Płonkowski zaprezentował gościom laboratorium molekularne i przedstawił realizowane projekty. Przybliżył nowoczesne metody sekwencjonowania (NGS)  oraz odpowiedział na pytania zadawane przez zwiedzających.

Prezentacje: