logo ihar

Aktualności

Seminarium Branżowe dla doradców w Modliszewicach

W dniu 23.02.2017 roku w siedzibie Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach odbyło się Seminarium Branżowe dla doradców z produkcji roślinnej działających na terenie województwa świętokrzyskiego zorganizowane przez Dział Technologii Produkcji Rolniczej ŚODR. Na seminarium wykład wygłosił dr inż. Krzysztof Klimont nt” – „Nowości hodowlane roślin rolniczych oraz wykorzystanie zgromadzonych w "Banku Genów" form do ich wytwarzania, metody hodowli roślin" z Instytutu Hodowli I Aklimatyzacji Roślin- PIB, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w Radzikowie.

Podczas wykładu omówiono aktualne nowości hodowlane roślin uprawnych oraz kierunki prac hodowlanych podstawowych gatunków roślin rolniczych. Omówiono również cele działalności i znaczenie ”Banku Genów” dla hodowli roślin, a także metody hodowli roślin.

W seminarium wzięło udział 21 doradców.