logo ihar

Aktualności

Seminaria zdawczo-odbiorcze w IHAR-PIB w Obszarze 1: Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych

W dniach 20.11.2017 r. oraz 23.11.2017 r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie odbyło się seminarium zdawczo-odbiorcze, zorganizowane przez Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych. Podczas seminarium zaprezentowano podsumowania realizacji tematów, zadań i usług badawczych prowadzonych przez wykonawców IHAR-PIB w Obszarze 1: Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych, Programu Wieloletniego IHAR – PIB pod nazwą „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”. Seminarium odbyło się w hotelu IHAR-PIB w Radzikowie.

Podczas spotkań miały miejsce dyskusje i ustalenia dotyczące rodzaju i jakości prowadzonych obserwacji oraz przekazywania uzyskiwanych danych i informacji dotyczących wykorzystywania udostępnianych obiektów


W poniedziałek 20 listopada 2017 r. podczas seminarium swoje tematy zdawali wykonawcy usług badawczych, realizowanych w ramach Zadania 1.2 Obszaru 1.

Omówione zostały wymierne rezultaty prowadzenia kolekcji: pszenżyta i pszenicy twardej, pszenicy jarej i ozimej, roślin leczniczych i aromatycznych (w tym przyprawowych), tytoniu, chmielu, żyta, lnu, konopi, marginalnych roślin strączkowych gruboziarnistych, grochu, łubinu, seradeli, gryki, życicy wielokwiatowej, jęczmienia jarego i ozimego, traw oraz buraka. Omówiono również wyniki badań nad przedłużeniem żywotności nasion w różnych warunkach przechowywania.

Harmonogram spotkania 20.11.2017 r.


 

W czwartek 23.11.2017 r. odbyło się seminarium zdawczo-odbiorcze tematów i zadań realizowanych w Programie Wieloletnim IHAR-PIB.

Omówione zostały wymierne rezultaty prowadzenia kolekcji: ziemniaka diploidalnego, ziemniaka tetraploidalnego, owsa, fasoli i soi, roślin łąkowo-pastwiskowych, traw i innych jednoliściennych, roślin motylkowatych drobnonasiennych, buraka, roślin rekultywacyjnych i energetycznych, dzikich krewniaków i roślin towarzyszących uprawom oraz kukurydzy.

Omówiono również funkcjonowanie centralnej bazy danych, udostępnianie informacji o zasobach genetycznych roślin użytkowych oraz prowadzenie centralnej długoterminowej przechowalni nasion i herbarium. Zaprezentowano działania związane z poszerzaniem różnorodności  gatunków i odmian roślin rolniczych i zielarskich na obszarach wiejskich, podnoszeniem świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych oraz koordynacją działań związanych z ochroną i udostępnianiem zasobów genetycznych roślin użytkowych.

Harmonogram spotkania 23.11.2017 r.

 23 listopada 2017 r. 23 listopada 2017 r. 23 listopada 2017 r. 23 listopada 2017 r. 23 listopada 2017 r. 23 listopada 2017 r. 23 listopada 2017 r. 23 listopada 2017 r. 23 listopada 2017 r. 23 listopada 2017 r. 23 listopada 2017 r. 23 listopada 2017 r. 23 listopada 2017 r. 23 listopada 2017 r. 23 listopada 2017 r. 23 listopada 2017 r. 23 listopada 2017 r. 23 listopada 2017 r. 23 listopada 2017 r. 23 listopada 2017 r.