logo ihar

Aktualności

Różnorodność biologiczna na przykładzie roślin zbożowych - XV Lubelski Festiwal Nauki - 15-21 września 2018

Różnorodność biologiczna to zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi. Obejmuje ona rozmaitość form życia wraz z całą ich zmiennością na poziomie genów, gatunków oraz ekosystemów.

Rośliny zbożowe, ze względu na dużą zmienność cech morfologicznych i użytkowych, stanowią interesujący obiekt prac badawczych. Stare odmiany zbóż oraz gatunki dzikie są często wykorzystywane w programach hodowlanych w celu poprawy cech ilościowych lub jakościowych oraz jako źródła genów odporności na stresowe czynniki środowiska.

OPIS PROJEKTU