logo ihar

Aktualności

Roczna Konferencja Metodyczna COBORU

Dnia 27.02.2017 roku w Szczyrku odbyła się Roczna Konferencja COBORU.
Podczas konferencji udostępniano uczestnikom broszurę informacyjną dotyczącą usługi badawczej „Prowadzenie regeneracji zasobów genowych traw” realizowanej w ZDOO w Lisewie, w ramach zadania 1.2 Programu Wieloletniego. Udostępniono również wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych 2016 województwa pomorskiego.