logo ihar

Aktualności

Charakterystyka zasobów genowych dla hodowli roślin - relacja IUNG

Na odbywającej się w dniach 18-21 września 2018 roku w Karpaczu  Konferencji Naukowej „Charakterystyka zasobów genowych dla hodowli roślin" przedstawiono m. in. prezentacje przybliżające charakterystykę obiektów gromadzonych w kolekcjach chmielu i tytoniu prowadzonych w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB. W referacie „Ocena reakcji odmian uprawnych i gatunków rodzaju Nicotiana na Tobacco mosaic virus oraz detekcja genu N warunkującego odporność typu nadwrażliwości”  przygotowanym we współautorstwie z dr Anną Trojak- Goluch, mgr Anną Deptą i mgr Karoliną Kursą,  prof. dr hab. Teresa Doroszewska przedstawiła badania odporności wykonane na obiektach z kolekcji tytoniu. Wskazała na istniejące w rodzaju Nicotiana gatunki i odmiany uprawne, które wykazały odporność typu nadwrażliwości na mozaikę tytoniową – chorobę, która coraz częściej dotyka polskie plantacje tytoniu. Za szczególnie ciekawy prelegentka uznała gatunek Nicotiana gossei niosący odmienne od dotychczas poznanych źródło odporności skuteczne nawet w wyższej temperaturze. Charakterystyka gatunków pod względem odporności stanowi istotną informację dla hodowców tytoniu.

Ponadto w sesji plakatowej uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z treścią posteru „Ocena podatności odmian tytoniu uprawnego (Nicotiana tabacum) na wirusa Y ziemniaka w warunkach polowych” autorstwa mgr Anny Depty, mgr Hanny Olszak Przybyś i dr Anny Czubackiej, na którym autorki przedstawiły wyniki obserwacji polowych wystąpienia objawów brunatnej nekrozy nerwów liści na 96 odmianach tytoniu uprawnego należących do różnych typów użytkowych. Obserwacje uzupełniono o molekularną identyfikację genu warunkującego podatność.

Z kolei plakat „Odmiany orientalne w krajowej kolekcji tytoniu uprawnego” opracowany przez dr Annę Czubacką, mgr Annę Deptę i prof. dr hab. Teresę Doroszewską przybliżał obiekty kolekcyjne należące  do grupy tytoni orientalnych wskazując na źródło ich pochodzenia i przynależność do typów użytkowych. Na posterze przedstawiono także ogólną charakterystykę tytoni orientalnych i warunki ich uprawy.

Natomiast dr Urszula Skomra zaprezentowała poster „Kolekcja rodzaju Humulus w IUNG-PIB w Puławach”, na którym przedstawiła kolekcję chmielu podkreślając różnorodność zgromadzonych obiektów. Kolekcja ta zawiera zarówno formy żeńskie jak i męskie. Wśród nich obecne są polskie i zagraniczne odmiany aktualnie uprawiane, wycofane z uprawy oraz szczególnie cenne klony hodowlane. Autorka wskazała na dużą zmienność obiektów pod względem cech morfologicznych i chemicznych.