logo ihar

Aktualności

PROMOCJA BANKU GENÓW ROŚLIN IN VITRO ZIEMNIAKA W BONINIE W RAMACH ZADANIA 1.2.

W dn. 25-26.08.2018 roku w Boninie odbyły się Jubileuszowe XXV Krajowe Dni Ziemniaka. Głównym organizatorem był IHAR PIB w Radzikowie, Oddział w Boninie. Była to impreza otwarta dla rolników, działkowców oraz miłośników ziemniaka,  podczas której  w ramach zadania 1.2. Programu Wieloletniego „Gromadzenie, zachowanie in vitro, charakterystyka, ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych ziemniaka tetraploidalnego” prezentowano materiały związane z bankiem genów in vitro: bulwy starych odmian np. Pierwiosnek, Barbara, Orzeł, bulwy odmian o fioletowej, różowej skórce i miąższu, np. Vitelotte, Blue belle oraz rośliny in vitro. Zainteresowanym uczestnikom przekazywano informacje na temat zasobów genowych ziemniaka i oferowano ulotki dot. banku genów.

Dnia  8.09.2018 roku w Przysieku k. Torunia odbył się festyn „Barwy lata, dary jesieni”. W ramach zadania 1.2. Programu Wieloletniego „Gromadzenie, zachowanie in vitro, charakterystyka, ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych ziemniaka tetraploidalnego” przygotowano i zaprezentowano ekspozycję z roślinami in vitro i bulwami z Krajowego Rejestru Odmian Ziemniaka.

28.09.2018 roku w Sianowie k. Koszalina odbył się „Dzień Ziemniaka”, w którym uczestniczyli także pracownicy Banku Genów roślin in vitro ziemniaka z Bonina. W ramach zadania 1.2. Programu Wieloletniego „Gromadzenie, zachowanie in vitro, charakterystyka, ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych ziemniaka tetraploidalnego” zaprezentowano bulwy starych odmian, tj.: Pierwiosnek czy Świteź, jak również najnowsze odmiany wpisane do Krajowego Rejestru Odmian, np.:  Irmina i Ismena. Rozdawano ulotki dotyczące zasobów genowych ziemniaka, typów kulinarnych odmian i udzielano porad o uprawie i wykorzystaniu ziemniaka.

Na wykopki ziemniaka, które odbyły się w dniach 13-14 września 2018 roku w Boninie zaproszone zostały dzieci z 13 Przedszkola „Mała Akademia” w Koszalinie (40 osób). Dzieci miały możliwość zapoznania się z uprawą ziemniaka, jego odmianami, typami kulinarnymi jak i z pracami polowymi.

Bank Genów Ziemniaka in vitro cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i  rolników, w 2018 roku  zgromadzone w nim zasoby genowe udostępniono kilku grupom odwiedzających:

  • 5 października 2018r.  - uczniowie Zespołu Szkół nr 1 M. Kopernika w Koszalinie (20 osób), kierunek gastronomia, którym przedstawiono zasoby Banku Genów ziemniaka, zapoznano ich z pracami prowadzonymi w banku m.in. z cyklem uwalniania genotypów ziemniaka od chorób wirusowych (termoterapia, izolowanie merystemów, kontrola zdrowotności) oraz mikrorozmnażaniem – produkcja roślin in vitro oraz minibulw. Ważnym punktem spotkania była dyskusja na temat odmian ziemniaka, jego typach kulinarnych i wykorzystaniu w gastronomii.
  • 19 października 2018 r. – dzieci z Przedszkola nr 1 w Manowie (12 osób), które zostały oprowadzone po Banku Genów ziemniaka, zaprezentowano im kolekcję starych odmian m.in. Świteź z 1902r., Early Roze z 1864r. oraz odmian o miąższu kolorowym (fioletowym, niebieskim, różowym) np. Konigsblue, Konigspurpur.