logo ihar

Aktualności

promocja banku genóew in vitro ziemniaka

Dnia 25.06.2018 roku bank genów ziemniaka in vitro w Boninie odwiedziła grupa pracowników PIORiN z całego kraju, byli to uczestnicy szkolenia nt. nasiennictwa ziemniaka (15 osób). Odwiedzający zostali zapoznani z kolekcją podstawową (polskie odmiany), jaki i z kolekcją ogólną z całego świata ( z 23 krajów). Podczas spotkania poruszane były tematy związane z mikrorozmnażaniem roślin in vitro, znaczeniem banku genów dla nasiennictwa i dla bioróżnorodności. Zapoznano ich z pracami prowadzonymi w banku m.in. z cyklem uwalniania genotypów ziemniaka od chorób wirusowych (termoterapia, izolowanie merystemów, kontrola zdrowotności) oraz mikrorozmnażaniem – produkcja roślin in vitro oraz minibulw.