logo ihar

Aktualności

Prezentacja na konferencji międzynarodowej plakatów dot. kolekcji tytoniu

W dniach 22-24 czerwca 2017 roku w Lublinie odbyła się V Międzynarodowa Konferencja zatytułowana “Plant – the source of research material”, na której Anna Czubacka oraz Anna Depta zaprezentowały dwa plakaty przedstawiające kolekcję gatunków z rodzaju Nicotiana prowadzoną przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach w ramach działalności Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych. Na plakacie zatytułowanym „Collection of Nicotiana tabacum and Nicotiana rustica” zamieszczono informacje dotyczące kolekcji odmian tytoniu i machorki. Natomiast na plakacie pt:„Nicotiana collection – genetic and morphological diversity”   przedstawiono kolekcję dzikich gatunków z rodzaju Nicotiana. Plakaty miały charakter przeglądowy, a ich celem była promocja kolekcji.