logo ihar

Aktualności

Prezentacja kolekcji chmielu w ramach Tygodnia Otwartych Drzwi w IUNG-PIB w Puławach

W okresie od 21 do 25 maja 2018 r. w IUNG-PIB w Puławach odbywał się Tydzień Otwartych Drzwi (TOD). Celem tego przedsięwzięcia była promocja działalności Instytutu, prezentacja prac badawczo-wdrożeniowych oraz zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi szeroko rozumianej problematyki rolniczej. Jednym z poruszanych tematów były kwestie związane z ochroną zasobów genowych roślin użytkowych na przykładzie kolekcji rodzaju Humulus utrzymywanej w Instytucie. Uczestnicy TOD zainteresowani tą problematyką mieli możliwość zobaczenia plantacji kolekcyjnej w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Kępa oraz zapoznania się z pracami związanymi z prowadzeniem kolekcji.

Zagadnienia te prezentowano studentom rolnictwa na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie w dniu 23 maja 2018 r. oraz uczniom Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku w dniu 24 maja 2018 r. W prezentacjach tych uczestniczyło łącznie 80 osób.Obszar tematyczny 1