logo ihar

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin rolniczych oraz utrzymanie równowagi w systemach rolniczych

Poszerzanie roznorodnosci gatunkow

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Boguchwała 06.12.2017


 

          

 0930

dr Denise Dostatny z Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin -Państwowy Instytut Badawczy.

Działania Banku Genów w celu poszerzenia różnorodności gatunków
i odmian roślin rolniczych na terenach wiejskich.

 1000

mgr inż. Monika Żurek z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin -Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin, Pracownia Kukurydzy i Pszenżyta.

Dawne odmiany populacyjne kukurydzy dla rolnictwa ekologicznego.

 1030

dr Roman Warzecha z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin -Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin, Pracownia Kukurydzy i Pszenżyta.

Monitoring występowania omacnicy prosowianki oraz porównanie metod zwalczania tego szkodnika.

 1100

 Przerwa kawowa

 1120

mgr Agnieszka Rachwalska z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin –PIB, Zakład Doświadczalny Grodkowice

 „Proces rejestracji regionalnych odmian roślin rolniczych oraz kolekcja dawnych odmian jęczmienia

 1150

dr inż. Stanisław Flaga z Departament Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Różnorodność biologiczna podstawą innowacyjnego rozwoju obszarów wiejskich (przykład małopolski)

 1220

mgr Elżbieta Żygała z Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach

Kolekcja starych odmian jabłoni w arboretum w Bolestraszycach oraz ich występowanie na terenie południowej Polski”

 1250

 Przerwa kawowa

 1310

dr Denise Dostatny z Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych,Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin -Państwowy Instytut Badawczy.

Znaczenie dzikich pokrewnych  gatunków roślin uprawnych
w miejscach ich występowanie oraz w banku genów

 1340

Tadeusz Rolnik ROLAPIS - rolnictwo ekologiczne, Niebieszczany

 „Uprawa starych odmian zbóż takich jak orkisz, płaskurka i samopsza oraz przedstawienie projektu “Cała Polska piecze chleb

 1410  Dyskusja
 1430  Obiad