logo ihar

Aktualności

Posiedzenie grupy roboczej ds. zasobów genetycznych w rolnictwie odbyło się w dniach 19-20 stycznia 2017 r.

Przedstawiciele Polski:

 • Dorota Nowosielska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Hodowli i Ochrony Roślin, Wydział zasobów genowych i roślin genetycznie zmodyfikowanych,
 • Jerzy Henryk Czembor – Krajowy Koordynator ds. Zasobów Genetycznych Roślin, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin– PIB, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych,
 • Elżbieta Martyniuk - Krajowy Koordynator ds. Zasobów Genetycznych Zwierząt, Instytut Zootechniki – PIB

Celem spotkania było omówienie z przedstawicielami krajów Unii Europejskiej stanowisk do dokumentów opracowanych na 16-stą, Regularną Sesję Komisji ds. Zasobów Genetycznych dla Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w Rzymie w dniach 30 stycznia - 3 lutego 2017 r.

Agenda spotkania obejmowała:

SPRAWY MIĘDZYSEKTOROWE

 • Światowy Raport nt. stanu różnorodności biologicznej w zakresie wyżywienia i rolnictwa
 • Rola różnorodności biologicznej dla bezpieczeństwa żywnościowego
 • Dostęp i podział korzyści zasobów genetycznych dla wyżywienia i rolnictwa
 • Przegląd Programu Pracy w zakresie zmiany klimatu i roli zasobów genetycznych dla wyżywienia i rolnictwa
 • Przegląd realizacji celów i wskaźników dla różnorodności biologicznej w odniesieniu do wyżywienia i rolnictwa

WODNE ZASOBY GENETYCZNE

ZASOBY GENETYCZNE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

 • Raport z 9 sesji Międzyrządowej Technicznej Grupy Roboczej ds. Zasobów Genetycznych Zwierząt gospodarskich dla wyżywienia i rolnictwa
 • Przegląd Światowego Planu Działania dla Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich

ROŚLINNE ZASOBY GENETYCZNE

 • Raport z 8 sesji Międzyrządowej Technicznej Grupy Roboczej ds. Roślinnych Zasobów Genetycznych dla wyżywienia i rolnictwa.
 • Wdrażanie Drugiego Globalnego Planu Działań dla Roślinnych Zasobów Genetycznych dla Wyżywienia i Rolnictwa
 • Przygotowanie Trzeciego Światowego Raportu o stanie roślinnych zasobów genetycznych dla wyżywienia i rolnictwa

LEŚNE ZASOBY GENETYCZNE

MIKROORGANIZMY I BEZKRĘGOWCE

WDRAŻANIE WIELOLETNIEGO PROGRAMU PRACY

WSPÓŁPRACA Z MIĘDZYNARODOWYMI INSTRUMENTAMI I ORGANIZACJAMI

Sprawozdanie z posiedzenia grupy roboczej ds. zasobów genetycznych w rolnictwie w dniach 19-20 stycznia 2017 r.