logo ihar

Aktualności

Plan ekspedycji terenowych Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych 2018

Jednostka organizująca / uczestnicząca w ekspedycji

Dane kontaktowe do osób organizujących ekspedycje

Rejony zbioru

Termin zbioru

Gromadzone obiekty

Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych

SGGW - Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

PAN Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

d.dostatny@ihar.edu.pl

 

1. Łotwa/Estonia lub Ukraina lub Kazachstan lub Słowacja*

10 – 20 IX

zbiór obiektów dzikich krewniaków oraz roślin towarzyszących uprawom, starych odmian roślin rolniczych i warzywnych oraz zrazów drzew owocowych

Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych

d.dostatny@ihar.edu.pl

okolice Jędrzejowa

9 – 13 VII

zbiór obiektów dzikich krewniaków oraz roślin towarzyszących uprawom, a także ewentualnych starych odmian roślin rolniczych

Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych

d.dostatny@ihar.edu.pl

okolice Lublina**

VII-VIII (na przełomie lipca – sierpnia)

zbiór obiektów dzikich krewniaków oraz roślin towarzyszących uprawom, a także ewentualnych starych odmian roślin rolniczych

Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych

 

PAN Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

d.dostatny@ihar.edu.pl

okolice Sanoka**

VIII (pierwszy lub drugi tydzień)

zbiór obiektów dzikich krewniaków oraz roślin towarzyszących uprawom, a także ewentualnych starych odmian roślin rolniczych

*- ze względu na czas oczekiwania na potwierdzenia od przedstawicieli banków genów z poszczególnych krajów, dokładne miejsce ekspedycji zagranicznej podane zostanie w terminie dwóch miesięcy

**- Trzecia i czwarta ekspedycja mogą być połączone