Close

Zasoby roślinne bazą edukacji przyrodniczej w Ogrodzie Bo...

2019-11-19 Obszar tematyczny 1

W ciągu ostatnich 2 miesięcy w Ogrodzie Botanicznym IHAR w Bydgoszczy odbyło się 7 zajęć edukacyjnych, w których wzięły udział 133 ...

Więcej

Konferencja w Swarożynie 10.10.2019

2019-11-19 Obszar tematyczny 1

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. S. Staszica w Swarożynie odbyła się V Konferencja Ekologiczna „Dni Trawnika i Ekologii Terenów ...

Więcej

VI Międzynarodowa Konferencja „Roślina – źródłem materia...

2019-11-19 Obszar tematyczny 1

W dniach 11-12 września 2019 r. w Nałęczowie odbywała się VI  Międzynarodowa Konferencja „Roślina – źródłem materiału badawczego”. Na konferencji  przedstawiono ...

Więcej

Plonowanie zbóż jarych badanych we wstępnych doświadczen...

2019-11-06 Obszar tematyczny 2

Dr Tadeusz Śmiałowski Wyniki  prac w zadaniu 2.9. PW IHAR-PIB Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Państwowy Instytut ...

Więcej

Prezentacja kolekcji rodzaju Nicotiana

2019-11-06 Obszar tematyczny 1

W ramach działań służących podnoszeniu świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych w roku 2019 w IUNG-PIB w Puławach zorganizowano ...

Więcej

Metody przechowywania obiektów kolekcyjnych ziemniaka dip...

2019-11-06 Obszar tematyczny 1

Celem prowadzenia kolekcji ziemniaka diploidalnego jest zabezpieczenie bogatej bioróżnorodności, w postaci wyróżniających się klonów ziemniaka, gromadzonych przez 40 lat. Podstawowym zadaniem ...

Więcej

Ekspedycje w EGISET – źródło informacji o pochodzeniu zbi...

2019-10-22 Obszar tematyczny 1

Ekspedycje w EGISET – źródło informacji o pochodzeniu zbieranych materiałów Magdalena Małecka, Marcin Zaczyński Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych organizuje wyjazdy ...

Więcej

Lubelski Festiwal Nauki – 15-20 września 2019r.

2019-10-21 Obszar tematyczny 1

Lubelski Festiwal Nauki, odbywający się w dniach 15-20 września 2019, stał się okazją do zapoznania młodzieży szkolnej z pracami prowadzonymi w ...

Więcej

Seminarium skandynawsko-polskie w IHAR-PIB

2019-10-11 Obszar tematyczny 1

W dniu 09.10.2019r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie odbyło się seminarium skandynawsko-polskie zorganizowane przez Krajowe Centrum ...

Więcej

Zebranie przedsiewne pszenicy i pszenżyta ozimego w 2019...

2019-09-27 Obszar tematyczny 2

Dr Tadeusz Śmiałowski Wyniki  prac w zadaniu 2.9. PW IHAR-PIB Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Państwowy Instytut ...

Więcej
Skip to content