Close
Seminarium dla rolników ekologicznych w Pokrzydowie

Seminarium dla rolników ekologicznych w Pokrzydowie

2016-03-21 Zadanie 1.6

W dniu 16 marca  2016r. w „Domu Rolnika” w Pokrzydowie (woj. kujawsko-pomorskie) odbyło się seminarium dla rolników ekologicznych. Przedstawiono referat na ...

Więcej

Działalność edukacyjna w Ogrodzie Botanicznym KCRZG w Byd...

2016-03-21 Zadanie 1.2

W dniu 9 marca 2016 r. w Ogrodzie Botanicznym KCRZG IHAR-PIB w Bydgoszczy odbyły się zajęcia dydaktyczne dla uczniów klasy 3 ...

Więcej

Szkolenia Rolnicze w Sichowie Dużym oraz w Kaliszach

2016-03-14 Zadanie 1.2

W dniu 10.03.2013 roku w Zespole Szkół w Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym gm. Rytwiany powiat Staszowski odbyło się szkolenie ...

Więcej

(2016-02-18/19) Konferencja w Pawłowicach

2016-03-08 Zadanie 1.6

Na konferencji „60 lat kukurydzy mieszańcowej w Polsce” (18-19 luty, Pawłowice) zaprezentowano poster pt.: „Polskie odmiany populacyjne kukurydzy” zawierający informacje o ...

Więcej
Konferencja w Pawłowicach

Konferencja w Pawłowicach

2016-03-01 Zadanie 1.6

  Na konferencji „60 lat kukurydzy mieszańcowej w Polsce”, która odbyła się w dniach 18-19 lutego w Pawłowicach zaprezentowany został poster ...

Więcej

EGISET – system dostępu do zasobów genetycznych roślin uż...

2016-03-01 Zadanie 1.5

EGISET – system dostępu do zasobów genetycznych roślin użytkowych (część I) EGISET – system dostępu do zasobów genetycznych roślin użytkowych (część ...

Więcej

Rozliczenie końcowe z wykonania zadań

2016-02-24 Zadanie 5.3

ROZLICZENIE KOŃCOWE z wykonania zadań i wykorzystania dotacji na zadania określone w rozdziale IV programu wieloletniego „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego ...

Więcej

Szkolenie Rolnicze w Urzędzie Gminy w Klimontowie

2016-02-24 Zadanie 1.2

23 lutego 2016 w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie pow. sandomierski odbyło się szkolenie rolnicze zorganizowane przez ŚODR O/Sandomierz we współpracy ...

Więcej
Szkolenie w ZSCKR im Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu

Szkolenie w ZSCKR im Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu

2016-02-15 Zadanie 1.2

10 lutego 2016 w Zespole Szkół  Centrum Kształcenia Rolniczego  im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu odbyło się szkolenie rolnicze zorganizowane przez ŚODR ...

Więcej

Szkolenie rolnicze w urzędzie Gminy Wilczyce pow. sandomi...

2016-02-12 Zadanie 1.2

W dniu 02.02.2016  w Urzędzie Gminy Wilczyce powiat sandomierski odbyło się szkolenie rolnicze zorganizowane przez ŚODR Modliszewice Oddział Sandomierz wspólnie z ...

Więcej
Skip to content