Close

Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych – IHAR-...

2020-10-20 Obszar tematyczny 1

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli przy współudziale Polskiej Federacji Ziemniaka zaprosił IHAR-PIB Radzików 13 września 2020 roku na Dzień Ziemniaka, ...

Więcej

Poszerzenie puli genetycznej jęczmienia

2020-10-16 Obszar tematyczny 2

Co to jest pula genetyczna i dlaczego warto ją poszerzać Wszystkie cechy gatunku, zarówno te ważne i pożądane, jak wysoki plon ...

Więcej

Identyfikacja i waloryzacja zasobów genowych ziemniaka zg...

2020-10-14 Obszar tematyczny 1

Bank genów ziemniaka in vitro Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Państwowego Instytutu Badawczego został utworzony w 1981 roku w Boninie. Głównym ...

Więcej

Kolekcja ziemniaka diploidalnego źródłem cech jakościowych.

2020-10-12 Obszar tematyczny 1

W IHAR-PIB O/Młochów prace nad ziemniakiem diploidalnym rozpoczęto w latach 70. ubiegłego stulecia i są one prowadzone do dziś. W ramach ...

Więcej

Promocja na Targach Wojciechowskich w Poturzynie.

2020-10-09 Obszar tematyczny 1

W dniach 19-20 września 2020 r. na Targach Wojciechowskich w Poturzynie pracownicy Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych promowali bank genów oraz ...

Więcej

Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych – IHAR-...

2020-10-08 Obszar tematyczny 1

W dniach 19-20 września odbyły się Targi Wojciechowskie w Poturzynie. Odbyła się wystawa maszyn i urządzeń rolniczych, promocja producentów warzyw, promocja ...

Więcej

Metody genetycznej identyfikacji zasobów genowych

2020-10-07 Obszar tematyczny 1

W związku z postępującą degradacją środowiska naturalnego coraz więcej gatunków wymaga ochrony. Możemy wyróżnić dwie strategie ochrony: a) In situ, polegającą ...

Więcej

Jak system informatyczny wspomaga bank genów w codziennej...

2020-09-25 Obszar tematyczny 1

O tym, czym są banki genów i dlaczego są ważne można dowiedzieć się z wielu źródeł. Pisze się o nich w ...

Więcej

Charakterystyka i występowanie mątwików z rodzaju Globode...

2020-09-16 Obszar tematyczny 3

WSTĘP Mątwik ziemniaczany (Globodera rostochiensis) i mątwik agresywny (Globodera pallida) są kosmopolitycznymi nicieniami kwarantannowymi rozprzestrzeniającymi się zarówno w klimacie tropikalnym jak ...

Więcej

Kolekcja chmielu i tytoniu – zajęcia edukacyjne dla stude...

2020-09-15 Obszar tematyczny 1

W dniu 2 września 2020 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach gościła grupa studentów Wydziału ...

Więcej
Skip to content