logo ihar

Aktualności

Ogród Botaniczny KCRZG w Bydgoszczy na Targach POLAGRA

Ogród Botaniczny Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w Bydgoszczy brał udział w Targach Polagra-Premiery 2018, które odbyły się w dniach 18-21.01.2018 r. w Poznaniu.

Na stoisku Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB prezentowane były 2 kompozycje bukietowe wykonane z gatunków z kolekcji traw oraz z kolekcji roślin do celów energetycznych. Przedstawiono również przykłady paliw wytworzonych z biomasy: granulat opałowy (pelet) z miskanta olbrzymiego i prosa rózgowatego oraz brykiety z miskanta cukrowego.

Podstawowe informacje o prezentowanych trawach energetycznych opracowano w ulotce, która była udostępniana zainteresowanym osobom.

Autorkami kompozycji bukietowych są Panie: Gabriela Majtkowska i Małgorzata Nowakowska.