logo ihar

Aktualności

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

W dniach 25 – 27 czerwca 2018 roku  pracownicy Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej   „Genetyka, hodowla i biotechnologia roślin – osiągnięcia, wyzwania, perspektywy”, która odbyła się w Lublinie.

Przedstawiono referat  „Bariery krzyżowalności w rodzaju Nicotiana i sposoby ich przełamywania” , w którym przybliżono problemy związane z uzyskiwaniem mieszańców międzygatunkowych. W sesji posterowej zaprezentowano plakat „Cytoplazmatyczna męska sterylność w hodowli tytoniu”. Przygotowane prace  w znacznym stopniu akcentowały rolę  gatunków z rodzaju Nicotiana jako źródła wielu cennych genów, które można zastosować w programach hodowlanych.